Arkeologi, kulturmiljö & pedagogik

Amanda Jönsson

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0723 82 42 34
amanda.jonsson@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Benjamin Rosvall

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0731 82 19 59
benjamin.rosvall@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Daniel Gunnarsson

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0731 51 15 20
daniel.gunnarsson@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Mats Pettersson

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0731 82 19
mats.pettersson@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Sara Kjellgren

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
070-267 79 64
sara.kjellgren@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Arkeologi

​Vi arbetar med arkeologiska utredningar och undersökningar enligt Kulturmiljölagen (KML). Vi utför arkeologiska utredningar steg 1 och steg 2, arkeologiska förundersökningar, schaktningsövervakningar och arkeologisk undersökning (”utgrävning”.

Vi arbetar med alla typer av lämningar från äldsta stenålder till modern tid, och har erfarenhet av allt från grav- och boplatsarkeologi till stadsundersökningar. Vi är särskilt specialiserade i arkeologisk inventering. och har inventerat runt om i landet, från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Kulturmiljö

Inför tillståndsprövningar av program, planer och projekt behövs olika typer av kulturmiljöunderlag. Picea kulturarv arbetar alla typer av kulturmiljöutredningar.

Vi tar fram kulturmiljöprogram och kulturhistoriska kunskapsunderlag. Åt Trafikverket arbetar vi med kulturarvsanalyser i väg- och järnvägsprojekt. Vi kan utföra kulturhistorisk dokumentation av monument och byggnader, antikvarisk medverkan vid flytt av t ex milstolpar, skadeinventeringar, Kulturhistoriska utredningar i planprogram, Due Diligence-underlag, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi utför arkeologisk inventering och specialinventeringar av kulturmiljö, t ex fossil åkermark.

Pedagogik

Arkeologi och kulturarvet är till för alla och vi delar med oss av vår kunskap genom kulturarvspedagogik och utbildningar. Vi erbjuder skolor vårt pedagogiska program ”Arkeologiskolan” och samarbetar med andra om att genomföra publika arkeologiska undersökningar.

Vi genomför föreläsningar & kulturhistoriska vandringar, särskilt med inriktning på historiska kartor och miljöer. Till hembygdsföreningar, lokala historieföreningar och andra arkeologiföretag kan vi erbjuda en utbildning i QGIS och öppna data.