Kontakt

Områden och kontaktperson

Arkeologi

Amanda Jönsson

amanda.jonsson@piceakulturarv.se

0723 82 42 34

Kulturmiljö

Benjamin Rosvall

benjamin.rosvall@piceakulturarv.se

0731 82 19 59

GIS & Kulturarvs-IT

Daniel Gunnarsson

daniel.gunnarsson@piceakulturarv.se

0731 51 15 20

Kulturarvspedagogik

Sara Kjellgren

sara.kjellgren@piceakulturarv.se

070-267 79 64

Arkeologi

Amanda Jönsson

amanda.jonsson@piceakulturarv.se

0723 82 42 34

Kulturmiljö

Benjamin Rosvall

benjamin.rosvall@piceakulturarv.se

0731 82 19 59

GIS & Kulturarvs-IT

Daniel Gunnarsson

daniel.gunnarsson@piceakulturarv.se

0731 51 15 20

Kulturarvspedagogik

Sara Kjellgren

sara.kjellgren@piceakulturarv.se

070-267 79 64

Personal

Amanda Jönsson

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0723 82 42 34
amanda.jonsson@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Benjamin Rosvall

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0731 82 19 59
benjamin.rosvall@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Daniel Gunnarsson

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0731 51 15 20
daniel.gunnarsson@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Mats Pettersson

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
0731 82 19
mats.pettersson@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Sara Kjellgren

Arkeolog & kulturmiljöspecialist
070-267 79 64
sara.kjellgren@piceakulturarv.se
CV i PDF-format

Vårt kontor: