Projekt & rapporter

De flesta av våra rapporter finns här som fritt nedladdningsbara PDF:er. Rapporter från arkeologiska undersökningar med beslut av Länsstyrelsen finns även att ladda ned från Arkivsök.

[mm picea-search-term]

Stenålder vid Åseberget, Kungälvs kommun

Personal: Sara Kjellgren & Benjamin Rosvall

På uppdrag av Bokab och Länsstyrelsen Västra Götaland har Picea kulturarv genomfört en arkeologisk utredning (steg 2) inom fastigheterna Rollsbo 1:32
m.fl., Kungälvs kommun. Syftet var att ta reda på om fornlämningar berörs av den planerade detaljplanen. I fyra delområden nyregistrerades tre stenåldersboplatser, en kokgrop och en kolningsgrop.

Ladda ner rapport:

2023:20

Torp och boplatsläge vid Kolboda, Järfälla kommun

Personal: Amanda Jönsson

Picea kulturarv har i oktober 2023 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, av ett område vid Kolboda i Järfälla. I samband med utredningen registrerades två tidigare ej kända lämningar i Kulturmiljöregistret: ett gränsmärke och en möjlig torplämning, och ett potentiellt boplatsläge noterades inom området. En sedan tidigare känd milsten besiktigades, och befanns ha en mindre skada på postamentet.

Ladda ner rapport:

2023:22

Hamra-Överby. Kompletterande Kulturarvsanalys och arkeologisk inventering.

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2022:1

Kambo. Arkeologisk utredning, Hylte kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2022:2

Varla. Arkeologisk utredning, Kungsbacka kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2022:3

Tofta herrgård. Arkeologisk utredning, Kungälvs kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2022:4

Åseberget. Arkeologisk utredning, Kungälvs kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2022:5

Kolning på Lummerhöjden, Leksand kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2022:6

Yngre kolningsgropar i Lökeberg, Munkedals kommun.

Personal: Benjamin Grahn Danielson & Daniel Gunnarsson

Ladda ner rapport:

2022:7

Gårdstomt och boplatslägen mellan Horndal och Avesta, Avesta kommun.

Personal: Amanda Jönsson

Ladda ner rapport:

2022:9

Horndal-Avesta. Arkeologisk utredning, Avesta kommun

Personal: Benjamin Grahn Danielson, Gülbin Kulbay & Mats Petterson

Ladda ner rapport:

2021:1

Hamra-Överby. Kulturarvsanalys och arkeologisk inventering.

Personal: Benjamin Grahn Danielsson, Daniel Gunnarsson & Gülbin Kulbay

Ladda ner rapport:

2021:2