Projekt & rapporter

De flesta av våra rapporter finns här som fritt nedladdningsbara PDF:er. Rapporter från arkeologiska undersökningar med beslut av Länsstyrelsen finns även att ladda ned från Arkivsök.

[mm picea-search-term]

Skogssäter-Stenkullen. Kulturarvsanalys och arkeologisk inventering

Personal: Benjamin Grahn Danielsson, Daniel Gunnarsson & Gülbin Kulbay

Ladda ner rapport:

2021:3

Mesolitisk boplats på Lilla Bornö. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uddevalla kommun

Personal: Benjamin Grahn Danielson

Ladda ner rapport:

2021:4

Neolitikum vid Fiskeviken. Arkeologisk utredning, förundersökning samt delundersökning, Uddevalla kommun.

Personal: Benjamin Rosvall

Under 2020 har Picea kulturarv genomfört en serie av undersökningar inom fastigheten Cederslund 1:12, på uppdrag av Fortifikationsverket. Undersökningarna berörde två stenåldersboplatser från neolitisk tid. Fyndmaterialet innehöll bland annat avslag, spån, kärnfragment och pilspetsar och är typiskt för gropkeramisk kultur.

Ladda ner rapport:

2021:5 | Populärvetenskaplig sammanfattning

Det äldsta Gårdstånga. Arkeologisk utredning, Eslöv kommun

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2021:6

Rotfruktsgropar i Hallen, Siljansnäs. Arkeologisk utredning, Leksand kommun

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2021:7

Kokgropar i Söderskogen. Arkeologisk utredning, Grästorp kommun

Personal: Benjamin Grahn Danielson & Daniel Gunnarsson

Ladda ner rapport:

2021:8

Härdar i Korsbacken. Arkeologisk utredning, Varbergs kommun.

Personal: Benjamin Grahn Danielson

Ladda ner rapport:

2021:10

Hög och stensättningar i Kareby. Arkeologisk förundersökning, Kungälvs kommun

Personal: Benjamin Grahn Danielson & Gülbin Kulbay

Ladda ner rapport:

2020:1

Två boplatser i södra Bullaren. Arkeologisk utredning steg 2, Munkedals kommun

Personal: Benjamin Grahn Danielson & Gülbin Kulbay

Ladda ner rapport:

2020:2

Kolningsgropar på Sunningen, Uddevalla kommun

Personal: Benjamin Grahn Danielson

Ladda ner rapport:

2020:3

Äldre kolning i Mora by, Säter kommun.

Personal: Benjamin Grahn Danielson

Ladda ner rapport:

2020:4

Moskogsvägen. Arkeologisk förundersökning, Leksands kommun

Personal: Daniel Gunnarsson & Mats Pettersson

Ladda ner rapport:

2020:5